Kinderdagopvang Kierewam

Kinderdagopvang Kierewam

onderdeel van Kindercentrum Kierewam

Op Kindercentrum Kierewam zijn twee verticale groepen kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Er is tevens een gecombineerde peuterspeelzaal/peuteropvang groep 2-4 jarigen (’t Hummelhoekje).  Daarnaast is er ook buitenschoolse opvang (BSO) voor 4-12 jarigen. De kinderopvang van Kierewam voor de 0 tot 4 jarigen is alle werkdagen geopend van 7.00 – 18.00 uur. Vervroegde en verlengde opvang (voor 7.00 uur en na 18.00 uur) is mogelijk.  Kinderen kunnen ’s ochtends ontbijten en ’s middags warm eten op de groep.

Kierewam is gelegen in de wijk Burgerenk in Epe en bevindt zich naast de christelijke basisschool de K. Norelschool. Met deze school vinden ook regelmatig gezamenlijke activiteiten plaats, zoals gezamenlijke peuter/kleuterochtenden.

Activiteiten kindercentrum Kierewam

Kierewam is een ruim opgezet kindercentrum, met een mooie grote en lichte hal. Onze vier groepen komen allemaal uit op de hal. Die fungeert dan ook als gezamenlijke ontmoetingsruimte, maar is eveneens een plek waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Zo spelen de kinderen graag met de ontdektafel gevuld met materiaal. In de hal staan ook een klim- en klautertoestel en andere gymmaterialen om de motorische vaardigheden verder te stimuleren en ontwikkelen.

We hebben een prachtig podium waar kinderen graag een voorstelling geven of een dansje doen. Ook is er in de hal ruimte om de kinderen van de kindervang te laten spelen met de oudere kinderen van de BSO. De kinderen van de BSO voeren op het podium met regelmaat iets op, waar de allerkleinsten graag naar kijken.

De groepen op Kierewam zijn lichte ruimtes en sfeervol ingericht met diverse, uitdagende speelhoeken gericht op verschillende leeftijden. Met name voor baby’s vinden wij het belangrijk met ouders af te stemmen wat het ritme thuis is, zodat dit ritme op de kinderopvang kan worden overgenomen. We gaan er vanuit dat kinderen van elkaar leren. Oudere kinderen helpen de jongere kinderen. Jongere kinderen leren veel van de oudere kinderen. Broertjes en zusjes kunnen samen in de 0-4 jaar groep. Ook is het mogelijk om uw kind ’s ochtends te laten ontbijten of warm te laten eten op de groep.

Thematisch werken op Kierewam

We werken binnen de kinderopvang themagericht. We werken met thema’s die dichtbij de leefwereld van kinderen staan. De kinderen houden zich steeds enkele weken met een bepaald onderwerp bezig. Zij maken er kennis mee, praten erover, spelen met toepasselijk materiaal, enzovoorts. De pedagogisch medewerkers zijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geschoold en kijken naar de specifieke behoeftes van het kind en passen daarop activiteiten aan. De eigen fantasie en creativiteit van de kinderen staan altijd voorop. Onze pedagogisch medewerkers doen daarom zo weinig mogelijk ‘voorwerk’ en gebruiken zo min mogelijk voorbewerkte voorbeelden.

Tijdens het werken met kinderen kijken we vooral naar het proces. Welke ontwikkeling maakt een kind door? Ontdekt het kind nieuwe dingen? Is er verwondering over bepaalde zaken? Niet het eindresultaat is belangrijk, maar het proces naar dit resultaat toe. Deze processen worden ook regelmatig vastgelegd. Dit om aan ouders te kunnen laten zien welke ontwikkeling de kinderen doormaken.

Van ieder kind houden we een portfolio bij met verhaaltjes over het kind van onze pedagogisch medewerkers, foto’s en knutselwerken. De portfolio mappen staan op de plank in de centrale hal. Als ouder kun je de map op elk gewenst moment inzien. Gaat je kind naar de basisschool? Dan krijg je map mee naar huis. Een prachtige herinnering aan de kinderdagopvang tijd!

 

Buitenspelen

Alle groepen op Kierewam hebben hun eigen speelplein. In een extra tussenplein hebben we onze gezamenlijke ‘Tovertuin’. Hier hebben onze kip en konijn een prachtige plek, die door de kinderen van zowel de kinderdagopvang, peuteropvang als BSO kan worden bezocht. De kinderen helpen graag met het verzorgen van de dieren.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten zijn en spelen. Onze pleinen zijn zo ingericht dat kinderen vrij spelen en ontdekken en hun motoriek stimuleren. Zo lopen kinderen op ons plein bijvoorbeeld op het gras, door het zand en door houtsnippers. Er zijn verschillende (loop) fietsjes waar de kinderen ook graag mee spelen.

Ieder kind is uniek!

Een kind moet de kans krijgen om op eigen niveau de wereld om zich heen te ontdekken.

Binnen Koppel-Swoe gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang heeft om zich te ontwikkelen. Dit op zijn of haar eigen manier en op basis van aanleg en karakter. Wij willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar en met het kind om. We hebben respect voor elkaar. In onze rijke leeromgeving stimuleren wij de kinderen om zelf te ontdekken. We bieden een uitdagende groepsruimte en buitenruimte aan met verschillende materialen.

Kindercentrum Kierewam

Kerkenveld 10-12
8162 JV Epe
tel: 0578-67 60 60
email: kierewam@koppelswoe.nl

Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang 162124971
KvK 000039810208

Wie vangt mijn kind op?

ons team van enthousiaste medewerkers

Nieuws van kinderdagopvang Kierewam

Mijn kind is verkouden. Mag het naar de...

25 juni 2020
Wil je weten of je kind bij een verkoudheid of andere klachten wel of niet naar de opvang mag? Kijk dan op de site van...
Meer lezen?
Kinderopvang Koppel-Swoe babyspecialisten.jpg

Babyspecialisten bij kindercentrum Kierewam en...

26 mei 2020
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, passend bij de opgroeifase waarin het zich bevindt. De kinderopvang van Koppel-Swoe hanteert dit principe al jaren....
Meer lezen?
update coronavirus kinderopvang Koppel-Swoe

UPDATE: sluiting kinderopvang t/m 6 april

15 maart 2020
Beste ouder(s), verzorger(s), Naar aanleiding van de zojuist gegeven landelijke persconferentie, delen wij je hierbij mee dat ook onze locaties de deuren helaas moeten sluiten....
Meer lezen?

Dit vind je misschien ook interessant!

bekijk deze locaties eens

© 2020 Media Magneet