Pedagogische visie

Pedagogische visie Koppel-Swoe

Binnen Koppel-Swoe gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang heeft om zich te ontwikkelen. Dit op zijn of haar eigen manier en op basis van aanleg en karakter. Wij willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden.

Ontwikkeling van kinderen

Interactie (wederzijdse beïnvloeding) van personen en hun omgeving. Dat zien wij als belangrijke bron van ontwikkeling. Ons uitgangspunt hierbij is dat een kind idealiter is omgeven door drie pedagogen:

  • 1e pedagoog: Kinderen: zij leren van elkaar.
  • 2e pedagoog: Volwassenen: ouders en pedagogisch medewerkers.
  • 3e pedagoog: De omgeving: de ruimte (binnen en buiten) die wordt gebruikt als rijke leeromgeving.

Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar en met het kind om. We hebben respect voor elkaar. In onze rijke leeromgeving stimuleren wij de kinderen om zelf te ontdekken. We bieden een uitdagende groepsruimte en buitenruimte aan met verschillende materialen.

Kinderen mogen nieuwsgierig zijn, zich verwonderen. Wij bieden een helpende hand als we zien dat zij vastlopen. Een kind moet de kans krijgen om de wereld om zich heen te ontdekken in aansluiting op zijn of haar eigen niveau.

Veilige basis voor je kind

Koppel-Swoe wil ieder kind een veilige basis mee geven. Dat zorgt bij kinderen voor ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij al onze locaties creëren we situaties waarin kinderen:

  • zich prettig voelen
  • vertrouwen hebben in hun eigen kunnen
  • voor zichzelf op kunnen komen
  • respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen
  • positief kritisch in de maatschappij staan
  • zelfstandig zijn
  • sociaal vaardig zijn

Op onze locaties bieden we een huiselijke en warme sfeer waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. We bieden structuur door te werken met vaste pedagogisch medewerkers en herkenbare dagelijkse momenten.

Pedagogisch medewerkers

Wij zien de opvoedingstaak als primaire taak van de ouders. Maar we ervaren dat pedagogisch medewerkers hier ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Goed contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders is daarom essentieel.

Koppel-Swoe werkt enkel met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Belangrijke kwaliteiten van onze pedagogisch medewerkers? Ze hebben een liefdevolle houding naar de kinderen en passie voor het werken met kinderen. Ze zijn geduldig en rustig in de omgang met kinderen. Ze zijn deskundig op het gebied van de ontwikkeling van het kind. Ze stimuleren op een positieve manier, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast hebben onze medewerkers een flexibele houding tegenover kinderen, ouders en collega’s.

Pedagogisch medewerkers stimuleren de eigen creativiteit en het eigen initiatief van kinderen. Zij doen daarom zo min mogelijk ‘voorwerk’ en gebruiken zo min mogelijk voorbewerkte voorbeelden. De eigen fantasie en creativiteit van de kinderen staan altijd voorop.

Koppel-Swoe kijkt tijdens het werken met kinderen naar het proces. Welke ontwikkeling maakt een kind door? Ontdekt het kind nieuwe dingen? Is er verwondering over bepaalde zaken? Niet het eindresultaat is belangrijk, maar het proces naar dit resultaat toe. Deze processen worden ook regelmatig vastgelegd. Dit om aan ouders te kunnen laten zien welke ontwikkeling de kinderen doormaken.

Thematisch aanbod

Bij Koppel-Swoe werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen. Dit door middel van het beredeneerd aanbod. Dat is een thematisch aanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Koppel-Swoe hanteert hiervoor twee erkende vve-programma’s, te weten Piramide en Startblokken.

Wij zien voor en vroegschoolse educatie (vve) niet als los onderdeel binnen de kinderopvang. Vve is meer dan alleen de activiteiten die in het vve-programma staan. Het is ook meer dan de toetsen. Vve is gedurende de gehele dag bewust bezig zijn met de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld persoonlijke aandacht tijdens verzorgingsmomenten en het stimuleren van de taalontwikkeling gedurende de hele dag. Dus niet alleen tijdens bepaalde activiteiten. We werken met thema’s die dichtbij de leefwereld van kinderen staan. De kinderen houden zich steeds enkele weken met een bepaald onderwerp bezig. Zij maken er kennis mee, praten erover, spelen met toepasselijk materiaal, enzovoorts.

Buiten spelen 

Bij Koppel-Swoe vinden we dat kinderen op elk moment van de dag buiten moeten kunnen spelen. Dat is niet afhankelijk van het weer. Bij regen bieden we regenjassen, laarzen en paraplu’s aan. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!

We stimuleren kinderen om buiten te zijn, vies worden mag. Buiten spelen is goed voor de gezondheid. Kinderen bewegen buiten anders, vaak ook meer dan binnen. Wanneer mogelijk speelt dan ook een groot deel van de dag zich buiten af. Buiten eten en drinken, buiten knutselen of buiten een spelletje doen, zijn daar voorbeelden hiervan.

Onze diensten

© 2024 Media Magneet