Algemene informatie peuteropvang

Mis nooit meer iets

Ontvang ons nieuws in uw mailbox

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Algemene informatie peuteropvang en -speelzaal

Veel ouders kiezen ervoor om hun kind in de voorschoolse periode naar de peuteropvang/-speelzaal te brengen. De overgang van huis naar school verloopt dan soepeler. De peuteropvang/-speelzaal van Koppel-Swoe biedt een stimulerende, veilige speelomgeving, die de thuissituatie aanvult.

Voor peuters in de gemeente Epe bestaan twee verschillende voorzieningen: de peuteropvang (onderdeel van kinderopvang) en de peuterspeelzaal. De overheid heeft de afgelopen jaren de wet- en regelgeving voor beide voorzieningen zoveel mogelijk gelijk getrokken. Hierdoor maakt het voor peuters niet uit of ze op de peuterspeelzaal zitten of op de peuteropvang. Die laatstgenoemde vorm van opvang is bestemd voor ouders die beide werken.

Lees hier meer over de verschillen peuteropvang en peuterspeelzaal.

Ieder kind is uniek!

Een kind moet de kans krijgen om op eigen niveau de wereld om zich heen te ontdekken.

Binnen Koppel-Swoe gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang heeft om zich te ontwikkelen. Dit op zijn of haar eigen manier en op basis van aanleg en karakter. Wij willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar en met het kind om. We hebben respect voor elkaar. In onze rijke leeromgeving stimuleren wij de kinderen om zelf te ontdekken. We bieden een uitdagende groepsruimte en buitenruimte aan met verschillende materialen.

Dit zijn onze peuterspeelzalen in de gemeente Epe!

Waarom naar de peuterspeelzaal of peuteropvang?

Peuteropvang zorgt voor een goede start op de basisschool!

De peuteropvang en peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. Koppel-Swoe biedt activiteiten aan, op verschillende niveaus. Denk daarbij aan spel, verhalen, prentenboeken en thematisch werken waardoor taal en sociale contacten gestimuleerd worden. De thema’s zijn afgestemd op seizoenritme, festiviteiten en onderwerpen (belevingswereld of interesse) voor peuters. Kortom: met hulp van de peuteropvang van Koppel-Swoe ontdekken peuters de wereld om zich heen.

Bij de peuteropvang/-speelzaal zet Koppel-Swoe heel erg in om de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Peuters met een taalachterstand kunnen door middel van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) op een speelse manier hun achterstand inhalen. Ook dit zorgt voor een goede start op de basisschool.

 

Kwaliteit van kinderopvang

Kinderopvang moet goed geregeld zijn. Zodat kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders hun kind(eren) met een gerust hart achter kunnen laten bij een kinderdagopvangpeuteropvang of bij de buitenschoolse opvang (BSO). De overheid neemt verschillende maatregelen om de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang te verbeteren. De GGD controleert of kinderopvang, peuteropvang en BSO voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij doen dit in opdracht van de gemeente. Wij voldoen -uiteraard- aan die kwaliteitseisen voor kinderopvangbedrijven.

Kinderopvang wordt in Epe al jaren door Koppel-Swoe verzorgd. Dat maakt ons tot de aanbieder van kinderopvang met de meeste ervaring.

Wil je een keertje komen kijken? Je bent van harte welkom. Voor het maken van een bezoekafspraak,  meer informatie en/of een proefberekening voor wat kinderopvang in jouw situatie kost, kun je contact opnemen met de afdeling Planning van Koppel-Swoe, planning@koppelswoe.nl of 0578-67 67 67.

Volg Koppel-Swoe kinderopvang ook op Facebook en Instagram!

Klik hieronder voor het gewenste kanaal.

Facebook                     Instagram

Klachten

Vanaf 1 januari 2016 is Koppel-Swoe aangesloten bij de Geschillencommissie. Mocht je als ouder of oudercommissie een klacht hebben, dan leg je deze eerst bij Koppel-Swoe neer. Voor meer informatie zie ons klachtenreglement.

Via het (voorportaal) Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) wordt geprobeerd de klacht op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan kan de ouder of oudercommissie het geschil voorleggen aan de Commissie (www.degeschillencommissie.nl).

© 2024 Media Magneet