Oudertevredenheid meten met VerbeterMeter

VerbeterMeter

Oudertevredenheid meten met een online tool

Als Koppel-Swoe vinden we het belangrijk om te weten hoe ouder(s)/verzorger(s) onze kinderopvang en dienstverlening ervaren. Daarvoor maken we gebruik van de online tool ‘Verbetermeter’. Zij meten voor ons de oudertevredenheid en doen dat per locatie en op verschillende momenten. De gegevens die jij als ouder/verzorger invult, zijn anoniem en niet te herleiden. Tenzij je zelf je persoonlijke gegevens invult en aangeeft dat je graag contact met ons wilt naar aanleiding van het onderzoek.

Meetmomenten VerbeterMeter Koppel-Swoe

– Kennismaking
Deze vragenlijst wordt een week nadat je kind gestart is bij onze kinderopvang naar je verstuurd. Wij vragen je naar de eerste ervaringen met onze organisatie en de pedagogisch medewerkers op de locatie om zo de tevredenheid over de eerste kennismaking in kaart te brengen.

– Wenperiode
Als je kind drie maanden gebruik maakt van de opvang krijg je de vragenlijst over de wenperiode toegestuurd. Deze vragenlijst is bedoeld om een goed beeld te krijgen van het verloop van de wenperiode en de tevredenheid van de ouders hierover. Ook vragen we enkele algemene vragen over de beoordeling van de opvang en de organisatie.

– Jaarlijks 
Jaarlijks krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) een vragenlijst toegestuurd. De eerste keer is een jaar nadat je kind gestart is, vervolgens iedere keer een jaar later. Voor ons is dit een extra manier om de kwaliteit van en de tevredenheid over onze afzonderlijke kinderopvanglocaties te meten. In de vragenlijsten komen onderwerpen aan bod zoals: verzorging, pedagogisch klimaat, pedagogisch medewerkers, accommodatie, (financiële) administratie en communicatie.

– Eindevaluatie
Een week nadat je je kind hebt uitgeschreven, sturen we je een eindevaluatie. We vragen naar de reden van vertrek en de tevredenheid over de opvang en de organisatie.

De antwoorden van ouder(s)/verzorger(s) leveren waardevolle informatie op die ons helpt onze dienstverlening te verbeteren. Doordat kinderen op verschillende momenten starten, ontvangen we het gehele jaar een continue stroom van feedback.

Kijk voor meer informatie op de website van VerbeterMeter.

Dashboard VerbeterMeter

voor de hele kinderopvang organisatie Koppel-Swoe

Beoordelingen via VerbeterMeter

 

Heb je nog vragen over VerbeterMeter?

Neem dan contact op met Melle of Hester

Melle de Vos

Pedagogisch Coach
Telefoon
06-44 19 83 94
E-mail
m.devos@koppelswoe.nl
Bereikbaar op Maandag, Dinsdag, Donderdag

Hester Rook-Kamp

Leidinggevende kinderopvang
Telefoon
06-20 21 92 00
E-mail
h.rook@koppelswoe.nl
Bereikbaar op Maandag, Dinsdag, Donderdag
© 2024 Media Magneet