Nieuwe kinderopvanglocatie bij Kindercentrum Kanjers

Nieuwe kinderopvanglocatie bij Kindercentrum Kanjers

4 maart 2021

Boeffies is per 1 maart geopend.

De afgelopen maanden kwamen er zoveel aanmeldingen binnen voor de kinderopvanglocaties van Koppel-Swoe, dat kinderen niet meer bij de huidige groepen geplaatst konden worden. Tijd voor uitbreiding dus! Na een aantal maanden klussen en inrichten, was het deze week zo ver: Boeffies opende haar deuren.

Boeffies is de nieuwe verticale (lees: verschillende leeftijden in één groep, red.) 0-4 kinderopvanggroep van kindercentrum Kanjers. Kindercentrum Kanjers heeft hierdoor een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en twee groepen kinderopvang onder één dak. Het maakt dat Kanjers een kindercentrum is dat veel te bieden heeft. Naast het feit dat kinderen in hun eigen groep kunnen spelen, ontdekken en ontwikkelen, is er ook de mogelijkheid om samen met de kinderen van Banjers kinderdagopvang en Bikkels peuterspeelzaal buiten te spelen.

Speelgoedpakket
Pedagogisch medewerkers Olga en Maaike zijn ontzettend trots op de nieuwe groep. “De inrichting van de ruimte doet huiselijk en warm aan. We hebben gestreefd naar hetzelfde gevoel en uitstraling als bij de bestaande groepen van Kanjers.”

Alle ouders zijn gevraagd om een naam te verzinnen voor de nieuwe Eper kinderopvanglocatie. “De ouders die deze verzonnen hadden, hebben een leuk speelgoedpakket overhandigd gekregen.”

‘Liefdevol en geduldig’
Koppel-Swoe is blij met deze groei en uitbreiding. Hester Rook, leidinggevende van de afdeling kinderopvang, vertelt: “De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in scholing van de pedagogisch medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers vangen kinderen liefdevol en geduldig op. Ze trekken hierbij natuurlijk nauw samen op met de ouders van de kinderen.”

Boeffies is al weer de vierde 0-4 groep van Koppel-Swoe in de gemeente Epe. Olga en Maaike: “Het is mooi om te zien dat er zoveel ouders zijn die voor onze opvanglocaties kiezen. Net als bij de andere Koppel-Swoe-locaties mogen kinderen hier zichzelf zijn. Ze leren van elkaar en de inrichting van de diverse groepen met meerdere verschillende hoeken en het ruime buitenplein zorgen voor extra uitdagingen. Kinderen kunnen met een vertrouwd gevoel bij de kindercentra van Koppel-Swoe worden gebracht.”

Dit vind je misschien ook interessant!

Modderweek

Op meerdere locaties van Koppel-Swoe is er weer gehoor gegeven aan de jaarlijkse modderdag. En zo ook op Kierewam! De kinderen kunnen heerlijk kliederen, spelen,...
Meer lezen?
© 2024 Media Magneet