Locaties kinderopvang Koppel-Swoe klachtenvrij in 2018

Locaties kinderopvang Koppel-Swoe klachtenvrij in 2018

Alle locaties kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van Koppel-Swoe zijn in het jaar 2018 wederom klachtenvrij.

Koppel-Swoe heeft een klachtenreglement, waarin staat hoe ouders hun eventuele klacht kenbaar kunnen maken. Natuurlijk wordt eerst geprobeerd intern een oplossing voor de klacht te vinden. Mocht dit niet lukken, kunnen ouders hun klacht bij een externe klachtencommissie neerleggen. Koppel-Swoe is hierbij aangesloten. Een medewerker van het Klachtenloket zal de klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen. Ook kunnen ouders een klacht indienen bij een externe en onafhankelijke Geschillencommissie. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het eventuele geschil.

Net als in voorgaande jaren, was ook het jaar 2018 geheel klachtenvrij. Iedere locatie heeft inmiddels een certificaat hiervan ontvangen.

Koppel-Swoe is hier blij mee! Het goed communiceren met en luisteren naar de ouders vinden wij belangrijk. Mocht er toch iets zijn, dan weten ouders dat zij dit kenbaar kunnen maken en dat wij snel samen naar een oplossing zoeken.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet