Kinderdagopvang en Peuteropvang weer open

Kinderdagopvang en Peuteropvang weer open

5 februari 2021

Woensdagavond 3 februari  hebben wij het nieuwe protocol m.b.t. de heropening van de kinderopvang ontvangen (opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Boink, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW). Wij volgen de voorgeschreven maatregelen. Op 5 februari hebben wij al onze ouders een mail gestuurd om hen te informeren over de maatregelen om het heropenen van de kinderopvang zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Algemeen

 • Vanaf a.s. maandag 8 februari heropent de dagopvang en de peuteropvang. De BSO blijft alleen noodopvang aanbieden (voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen voor wie vanwege bijzondere omstandigheden maatwerk nodig is). Noodopvang voor de BSO kan via planning@koppelswoe.nl aangevraagd worden.

Maatregelen m.b.t. afstand houden

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een mondneusmasker.

Maatregelen m.b.t. hygiënevoorschriften

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang en op scholen.

 • Er is een goede handhygiëne op de locaties voor zowel medewerkers als kinderen. Er wordt in ieder geval handen gewassen bij aankomst op de opvang, na het buiten spelen, voor het eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen
 • Wij volgen de volgende hygiënemaatregelen zo nauwkeurig mogelijk op: niet met je handen aan je gezicht zitten, geen handen schudden, hoesten of niezen in je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken om je neus te snuiten en na het snuiten weggooien.
 • Wij zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
 • Handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en ander materiaal wordt meerdere keren per dag schoongemaakt met schoonmaakdoekjes of met water en zeep.

Maatregelen m.b.t. ventilatie en binnenklimaat

 • Wij zorgen voor voldoende ventilatie.
 • Groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes worden elke dag regelmatig gelucht.

Maatregelen voor kinderen

NB: De Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM zit momenteel in een herzieningsprocedure. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is zal deze worden opgenomen in dit protocol. Tot die tijd gelden onderstaande regels.

1. Kinderen wel naar de opvang:

Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:

 • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
 • als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.
 • Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook onder 2, thuisblijfregels).

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 • Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, maken wij gebruik  maken van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.
 • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

2. Thuisblijfregels voor kinderen:

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test.
 • Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 • Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
 • Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
 • Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

3. Testbeleid kinderen:

Landelijke richtlijn is dat ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

4. Beperk het contact tussen groepen kinderen:

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, ontstaat er risico op besmetting van de contacten van deze persoon. Om het aantal besmettingen te beperken zijn de maatregelen t.a.v. het bron- en contactonderzoek voor kinderen en de quarantainerichtlijnen aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat grote groepen kinderen bij één positieve coronatest (bij een medewerker of ander kind) op de locatie in quarantaine moeten. Daarom is het van groot belang om het aantal contacten per kind en medewerker zoveel mogelijk te beperken, waar dit mogelijk is binnen de context van de opvanglocatie.

 • Wij beperken zoveel mogelijk het contact tussen de verschillende stam- of basisgroepen.

 Maatregelen voor ouders

 • Ouders komen niet binnen op de locatie en als dit om welke reden dan ook toch noodzakelijk is, dragen zij een mondneusmasker.
 • Tijdens haal- en brengmomenten houden ouders 1,5 afstand van elkaar.
 • Indien mogelijk worden de kinderen op het plein buiten opgehaald. Op Klasbord communiceert de locatie waar de haal- en brengplek van de kinderen is.
 • Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of telefonisch.
 • Kinderen brengen en halen gebeurt door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
 • Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven.

Wij realiseren ons dat bovenstaande veel informatie is. Desondanks denken wij dat de genoemde maatregelen echt nodig zijn om er met elkaar voor te zorgen dat we corona onder controle krijgen. Wij doen dan ook een dringend beroep op iedereen om zich echt aan de maatregelen te houden. Mocht je vragen over bovenstaande hebben, neem dan contact op met de pedagogisch medewerkers van de locatie of met één van de leidinggevenden: Hester Rook (leidinggevende, h.rook@koppelswoe.nl of 06-20 21 92 00) / Melle de Vos (leidinggevende, m.devos@koppelswoe.nl of 06-44 19 83 94).

Dit vind je misschien ook interessant!

Een inkijkje bij BSO-Kleurrijk

6 juni 2024
Bij BSO Kleurrijk zorgen wij elke dag voor voldoende speelplezier voor de kinderen. Zo bieden wij sport, spel en knutselactiviteiten aan. Dankzij de rijke fantasie...
Meer lezen?
© 2024 Media Magneet